Fästingskolan

 

Allmänt om fästingar

Fästingar är parasiter och är släkt med kvalster och spindeldjur. De livnär sig på blod och kan överföra farliga och skadliga sjukdomar till både människor och djur. De trivs bäst på skuggiga och fuktiga platser och förekommer ofta i lövskogar, blandskogar och kan även finnas i trädgårdar. Fästingen lever 2-3 år och utvecklas från en tiondels millimeter som larv till 3-4 mm som vuxen.

Fästingar sitter normalt på grässtrån och på undersidan av blad. Där väntar de med utsträckta klor på att en "värd" skall komma förbi som de kan gripa tag i. Larverna sitter långt ned i vegetationen mot marken. Vuxna fästingar sitter ofta högt upp på höga grässtrån. Nymfer och vuxna fästingar är normalt utspridda då de redan vandrat med värddjur. Larverna, som är nykläckta, kan däremot finnas koncentrerade på ett väldigt litet område. Har man riktig otur kan man således få mycket stora mängder fästinglarver på samma gång. I tidningar kan man läsa om detta årligen.  

Fästingar utvecklas i tre stadier

Fästingen utvecklas i tre olika stadier. I det första stadiet kallas fästingen för larv, därefter för nymf och i det sista stadiet för vuxen fästing. För att utvecklas behöver fästingen blod. Fästingen dricker alltså blod i samtliga tre stadier.

Fästingar är utrustade med specialiserade sinnesorgan som reagerar på temperatur, lukt och rörelse, vilket ger dem möjlighet att exakt lokalisera ett djur eller en människa att suga blod från. Fästingar kan bita sig fast var som helst på kroppen, men väljer oftast platser där huden är känslig och kroppstemperaturen något högre (huvud, öron, armhålor, ljumskar, händer och ben). 

Fästingbett

Vid fästingbett förs en hudgenomträngande suganordning ner i huden. Efter att ha penetrerat huden droppar fästingen in sekret i såret, som dels verkar bedövande men som också hjälper dem att lättare fästa sig och som underlättar blodtillförseln till fästingen. Fästingar suger blod i två faser: en långsam och en aggressiv fas. Största risken för överföring av patogena (smittsama) mikroorganismer sker i den aggressiva fasen. Fästingen gör sig då av med överflodig vätska genom att avge denna i såret hos värddjuret. Man säger att fästingen kräks. De vätskor fästingen kräks över kan innehålla olika organismer (protozoer, bakterier, virus) vilka kan ge sjukdom. Samma kräkreflex aktiveras om fästingen provoceras i samband med att den plockas bort, oberoende av vilken fästingbortplockare som används.

I Europa finns 3 huvudtyper av fästingar: Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus och Dermacentor reticulatous, som är källan till många allvarliga och smittsamma sjukdomar hos både människor och djur, t.ex. borrelia, babesios, Q-feber, ehrlichios/anaplasma, hepatozoonos och fastingburen hjärnhinneinflammation (TBE).

Undvik att bli biten fästingar

Bästa sättet att undvika fästingburen sjukdom är att undvika att bli biten. Detta är nästan omöjligt om man befinner sig i områden med mycket fästingar, men med kunskap kan man reducera risken för fästingbett:

Klä dig så heltäckande som möjligt om du är tex i skogen eller på en äng där du vet att det finns mycket rådjur. Långbyxor, långärmad tröja som är instucken i byxorna och strumporna uppkavlade ovanpå byxbenen. Bär ljusa kläder, så ser du enklare om en fästing kryper på dig.  

Nar du kommer hem kan du tumla kläderna i torktumlaren. Fästingar klarar inte av torka, så torktumling dödar normalt fästingarna. Alternativt kan du använda en klädrulle och dra över kläderna. Fästingarna brukar då fastna på rullen

Inspektera kroppen noga för att upptäcka eventuella krypande fästingar. Använd en klädrulle och dra över kroppen och på ställen som är svåra att se (ryggen etc). Krypande fästingar fastnar normalt på rullen.

Håll gräsmattan kortklippt och trädgården så solig som möjligt (inte för mycket buskar som ger skugga) så vantrivs fästingarna. Om man drar ett vitt tygstycke över gräset några gånger så fastnar ofta fästingar. Detta är ett enkelt sätt att konstatera om man har fästingar på tomten eller ej. Har du rådjur eller harar på tomten så har du troligen också fästingar. Staket hjälper till att minska problemet.

Använd medel som gör att fästingar inte trivs på kroppen. De finns i de flesta affärer. Vilket medel som är bäst är inte fullt ut studerat, men tyvärr är det så att ju giftigare dess effektivare.

Vad gör man om man blir fästingbiten?

Sant och falskt om fästingar och fästingburen sjukdom

Fästingar kan bära på flera smittor samtidigt - Sant
Enligt en rapport om fästingar bär fästingar i Sverige på 17 olika patogener (smittämnen) som kan ge sjukdomar. Fästingar kan bära på flera av dessa smittämnen samtidigt.

I Sverige får 5 000 till 10 000 människor om året borrelia - Falskt
Sverige är ett av de länder som fortfarande ej gjort borrelia anmälningspliktigt. När man fått borrelia diagnostiserad på en vårdcentral så anmäls alltså detta inte alltid till Folkhälsoinstitutet. Folkhälsoinstitutet får ungefär 10 000 borrelia anmälningar varje år, men antalet oanmälda fall är mycket stort. Om man jämför Norge med Sverige (i Norge är borrelia anmälningspliktigt) och justerar för population så skulle Sverige ha över 50 000 fall av borrelia. Detta är en mer korrekt siffra som bör användas i avsaknad av epidemiologisk data.

Man kan ta ett "fästingvaccin" - Falskt
För människor finns ett effektivt vaccin mot TBE (hjärnhinneinflamation). Det finns inga vaccin för människa mot baktereiesjukdomar såsom borrelia. Att kalla ett TBE vaccin för Fästingvaccin är vilseledande, men förekommer ibland hos väletablerade vårdenheter i Sverige.

Fästingar finns mest i Sverige och Norden - Falskt
I större delen av Europa har fästingproblemet nått epidemiska proportioner. Problemet är där större än i Sverige. I Australien och Asien är problemet med fästingburna sjukdomar mycket stort och tydliga rekommendationer att alltid snabbfrysa fästingen har funnits i många år. I USA upptäcktes borrelia i staden Lyme i mitten av 1970-talet. Borrelia heter därför på engelska just Lyme disease. Även i Afrika och i tropiska regioner har man problem med fästingar och fästingburen smitta.