Removeit Eco Horse Desinfektion tillagd i varukorgen Visa varukorgen

Removeit Eco Horse Desinfektion

Removeit Eco Horse Desinfektion

149,00 kr

I lager

- +

ECO horse skyddar din häst, transport, material och ryttare från smitta & virus!

ECO horse är ett desinfektionsmedel som är upp till 300 gånger mer effektivt än andra medel – men med den stora skillnaden att det är helt ofarlig både för människa, miljö och natur.

Den aktiva substansen är hypoklorsyra som är samma ämne som finns naturligt i våra samt djurs kroppar och framställs av våra vita blodkroppar för att bekämpa infektioner.

 

ECO horse är inte bara ett fantastiskt desinfektionsmedel, det påskyndar även läkning. Även om det kallas "syra" är det faktiskt inte surt alls eftersom det är pH-neutralt lösning. För att detta desinfektionsmedel ska vara mest effektivt måste det vara pH-neutralt som vatten. (PH7)

Användningsområden av ECO horse

• Desinficera verktyg, ytor, utrustning

• Desinfektion av foder, krubbor mm

• Desinficera områden som har smittats av   kräkningar eller diarré

• Desinficera både luft och yta med foggning

• Eliminerar mögelsvamp i hö- och ensilage

Fördelarna med ECO horse 

• Dödar bakterier och virus bl.a. Kvarka,   EHV-1, Ringorm, mugg, hovröta

• Dödar svamp och mögel

• Desinficerar sår, brännskador etc.

• Är inte skadligt för människor eller djur

• Ej irriterande, svider inte

• Torkar ej ut eller skadar utrustning

Innehåll

ECO horse® Desinfektionsmedel för handdesinfektion (PT1) ytdesinfektion (PT2) veterinärhygien (PT3) desinfektionsmedel som är i kontakt med livsmedel och djurfoder (PT4) Samt desinfektions av dricksvatten (PT5). Medlet appliceras som spray eller via våttorkning. Vätskan behöver inte sköljas eller torkas av efter applicering. Förvaras i rumstemperatur och i skydd från direkt solljus. Användningsområden: Desinfektion av ytor och luft, hud, päls, hovar samt sårtvätt. Medlet är lukthämmande, baktericid, fungicid, virucid och sporicid. Utan alkohol, aldehyder, färg eller doftämnen. Vätskan är varken skadlig för användare eller miljö. Produkten är registrerad under ECHA artikel 95 och godkänd enligt EN 14476, EN 16777, EN 1276 och EN 13697.

Koncentration: 200 ppm pH värde 7                                                                                              

Innehåll: Vatten (H2O), Natriumklorid (NaCl), Natriumhypoklorit (NaOCl), Hypoklorsyra (HOCl)

Produkten omfattas inte av reglerna för farligt avfall.